Så klarar du försäljningen av dödsboet utan konflikter