Orättvisa

En hel generation riskerar bli utan bolån

En hel generation riskerar bli utan bolån

Bostadsmarknaden är tyvärr kantad av orättvisor. Många menar att hela generationer stängs utanför och att de skenande bostadspriserna, kombinerat med bankernas ovilja att ge ut lån till timanställda, skapar stor ojämlikhet när det kommer till att hitta bostad i de svenska storstäderna idag. Det går att få bolån på mindre […]

Många kvinnor är rädda för att bli överfallna

Många kvinnor är rädda för att bli överfallna

Det finns mycket orättvisa i världen. Många kvinnor känner sig rädda över att gå ut när det är mörkt, eller över huvud taget. Detta för att otryggheten i landet ökar, och hårt utsatta är kvinnor. Men det är också män som känner sig mer otrygga med att vistas ute om […]

Problem med alkohol

Problem med alkohol

Om man själv är alkoholberoende, om den man lever med dricker lite väl mycket eller om det är någon annan nära som verkar ha problem med alkoholen blir det lätt tufft. Genom smusslande, förnekelse, självdestruktivitet och förändringar i personlighet kan relationer gå i kras och människor bli sårade, inte minst […]

Bedöms efter utseendet

Bedöms efter utseendet

Att en persons utseende spelar en viss roll i olika sammanhang är nog de flesta medvetna om. Men faktum är många dagligen blir bedömda och kritiserade utifrån hur de ser ut. I Metro kan man läsa om ett australiskt nyhetsankare som gjorde ett experiment för att visa att män bedöms […]

Debatt om arbetskläder

Debatt om arbetskläder

Det finns flera åsikter när det kommer att diskutera huruvida vårdpersonal inom hemtjänsten ska ha rätt till att få sina arbetskläder betalda av staten eller av sin arbetsgivare – i Malmö har Kommunal lyckats att driva igenom att de anställda inom hemtjänsten i staden får arbetskläder och nu hoppas man […]