Andra konflikter

Många kvinnor är rädda för att bli överfallna

Många kvinnor är rädda för att bli överfallna

Det finns mycket orättvisa i världen. Många kvinnor känner sig rädda över att gå ut när det är mörkt, eller över huvud taget. Detta för att otryggheten i landet ökar, och hårt utsatta är kvinnor. Men det är också män som känner sig mer otrygga med att vistas ute om […]

Arbetskläderna dröjer

Arbetskläderna dröjer

En debatt som länge pågått är den om huruvida alla inom vården, och inte bara sjukhusanställda, ska ha rätt till arbetskläder. Denna utmynnade i en ny hygienregleringering upprättad av socialstyrelsen som trädde i kraft i år – men trots detta är det flertalet inom våden som i alla fall inte […]

Konflikter på arbetsplatsen

Konflikter på arbetsplatsen

Precis som i privatlivet kan man på jobbet handla i en hel del konflikter med både kollegor och chefer, men som tur är går dessa att lösa – allt handlar nämligen om kommunikation. Den absolut vanligaste konflikten kollegor emellan är huruvida städningen sköts på kontoret eller i det gemensamma köksutrymmet. […]

Bråk om pengar

Bråk om pengar

Som småbarnsföräldrar är det viktigt att ha koll på sin ekonomi, då har man ansvar för ett eller flera små barn och kan absolut inte vara lika ekonomiskt lättsinnig som en kanske varit under tidigare perioder i sitt liv. Idag skriver vi om hur du hanterar ekonomin i ett förhållande. […]

Föräldrars konflikter med barnen

Föräldrars konflikter med barnen

Att vara förälder är inte helt lätt och ofta hamnar man i konflikt med sina barn över onödigheter. Dagens föräldrar är dock alltmer rädda för att hamna i konflikt med sina barn och låter därför barnen dra i alla trådar. I Dagens Nyheter kan man läsa om at svenska föräldrar […]