Konflikter

Skilsmässor i Sverige

Skilsmässor i Sverige

Trenden att alltfler gifter sig i Sverige håller i sig och i takt med detta så syns även en ökning av skilsmässorna. Dock varierar det mellan länen där man tydligt ser hur  Stockholms län toppar i antalet skilsmässor och i både Norrbotten och Jönköpings län tycks de gifta paren stanna […]

Rökning – källa till många konflikter

Rökning – källa till många konflikter

Det uppstår ofta konflikter kring rökning. Inte minst gäller det i bostadsrättsföreningar och hyreshus. Kan e-cigg bidra till att minska antalet konflikter mellan grannar? Det blir allt vanligare att folk röker e-cigg eller snusar istället för att röka cigaretter. Därmed kommer kanske konflikterna mellan grannar att minska. Rökning på balkonger […]

Olika konflikter på jobbet

Olika konflikter på jobbet

Det finns en rad olika sorters arbetsplatser i Sverige och det finns även en hel del olika sorters människor och personligheter som arbetar här. Så att det också kan uppstå en hel del olika konflikter på arbetsplatsen är inte så förvånande – men det kan som chef vara bra att […]

Bråk om pengar

Bråk om pengar

Som småbarnsföräldrar är det viktigt att ha koll på sin ekonomi, då har man ansvar för ett eller flera små barn och kan absolut inte vara lika ekonomiskt lättsinnig som en kanske varit under tidigare perioder i sitt liv. Idag skriver vi om hur du hanterar ekonomin i ett förhållande. […]

7-årskrisen är på riktigt

7-årskrisen är på riktigt

Att skämtsamt säga att alla relationer utsätts för sjuårskrisen eller ”the seven year itch” som den kallas på engelska har bevisats vara verklig och är alltså inte bara något vi inbillar oss – det visar statistik från Socialstyrelsen. ”På engelska kallas det för ”the seven year itch” – på svenska […]