Allmänt

Din själ lever vidare digitalt

Din själ lever vidare digitalt

Det kommer en dag då var och en av oss når den sista vilan, det är en av de få saker som går att veta med säkerhet. Efter oss lämnar vi både fysiska tillgångar så som möbler och fotografier, men på senare tid lämnas även ett allt större digitalt avtryck […]

Arbetskläderna dröjer

Arbetskläderna dröjer

En debatt som länge pågått är den om huruvida alla inom vården, och inte bara sjukhusanställda, ska ha rätt till arbetskläder. Denna utmynnade i en ny hygienregleringering upprättad av socialstyrelsen som trädde i kraft i år – men trots detta är det flertalet inom våden som i alla fall inte […]

Fira livet, sörj inte döden

Fira livet, sörj inte döden

Det senaste inom begravningar är att helt skippa det sorgliga och dystra och istället fokusera på den bortgångnes liv och lycka. Allt fler väljer även att vända sig till alternativa begravningsförrättare istället för att använda sig av en traditionell präst. Det är aldrig roligt när en människa dör och det […]

Starta ett handelsbolag tillsammans

Starta ett handelsbolag tillsammans

Ett handelsbolag är en av de vanligaste bolagsformerna när man vill starta upp ett nytt företag med någon annan. Handelsbolaget blir i sig en egen juridik person som kan ingå avtal på egen hand, men till skillnad från ett aktiebolag är det ägarna själva som blir ansvariga för handelsbolagets eventuella […]