Andra konflikter

Din själ lever vidare digitalt

Din själ lever vidare digitalt

Det kommer en dag då var och en av oss når den sista vilan, det är en av de få saker som går att veta med säkerhet. Efter oss lämnar vi både fysiska tillgångar så som möbler och fotografier, men på senare tid lämnas även ett allt större digitalt avtryck […]

Skilsmässor i Sverige

Skilsmässor i Sverige

Trenden att alltfler gifter sig i Sverige håller i sig och i takt med detta så syns även en ökning av skilsmässorna. Dock varierar det mellan länen där man tydligt ser hur  Stockholms län toppar i antalet skilsmässor och i både Norrbotten och Jönköpings län tycks de gifta paren stanna […]

Detta tas ofta upp i parterapi

Detta tas ofta upp i parterapi

Alla relationer går upp och ner, vissa är mer dramatiska än andra. Ibland kan man behöva gå i terapi för att reda ut saker men också för att förstå varandra bättre. I vissa fall kan man bli starkare som par, i andra fall kanske man inser att man borde göra […]

Många kvinnor är rädda för att bli överfallna

Många kvinnor är rädda för att bli överfallna

Det finns mycket orättvisa i världen. Många kvinnor känner sig rädda över att gå ut när det är mörkt, eller över huvud taget. Detta för att otryggheten i landet ökar, och hårt utsatta är kvinnor. Men det är också män som känner sig mer otrygga med att vistas ute om […]

Arbetskläderna dröjer

Arbetskläderna dröjer

En debatt som länge pågått är den om huruvida alla inom vården, och inte bara sjukhusanställda, ska ha rätt till arbetskläder. Denna utmynnade i en ny hygienregleringering upprättad av socialstyrelsen som trädde i kraft i år – men trots detta är det flertalet inom våden som i alla fall inte […]